PODPORUJEME NAŠICH KLIENTOV

Od počiatočnej konzultácie, cez proces na následnú podporu.

Rôzne požiadavky vyžadujú diferencovaný prístup. Podporujeme našich klientov v oboch ochrana údajov a bezpečnosť údajov. Preto sme sa rozdeliť naše služby do nasledujúcich šiestich oblastiach:

#1 VONKAJŠIU OCHRANU ÚDAJOV

Úradníka pre ochranu údajov je zodpovedný za praktickú organizáciu na ochranu údajov, ktoré je v súlade so zákonom. Náš externý...

#2 VYMAZANIE DÁT

Spoločnosť a osobné údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom v každodennom podnikaní. IT bezpečnosť je kľúčový problém...

#3 AUDIT OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidelné ochranu údajov, audit zmysel pre osobu zodpovednú, pretože predstavuje vhodné kontrolné opatrenia prostredníctvom...