DINA FRÅGOR

Med hänsyn till data protection, ett komplext system av krav måste alltid följas. Fråga och vi kommer att bringa ljus i mörkret.

HUR KAN VI HJÄLPA?

Den erfarenheten hos våra medarbetare gör det möjligt för oss att följa våra kunder med bred kunskap och praktisk kunskap. Vi vill kommunicera öppet med allmänheten. Med de frågor som sammanställts här vill vi förklara några av grunderna i skydd av personuppgifter:
Companies att behandla personuppgifter måste följa regler om dataskydd. Data protection lagen bara skyddar personliga data. Detta är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
FORTSÄTT LÄSA
Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, den registrerade. När en personlig referens kan göras genom information, det är en fråga om ...
FORTSÄTT LÄSA
Art 4 Nr 2 DS-GVO utgör den rättsliga definitionen av behandlingen sikt. Det gäller från och med den 25 Maj 2018. Enligt denna, en process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan serie av processer i samband med personliga uppgifter såsom insamling, registrering, ...
FORTSÄTT LÄSA
Företag bearbeta enorma mängder av personlig data. Detta kan vara uppgifter från anställda, kontaktpersoner eller kundinformation. Lagstiftaren insett detta. Han tog därför den person som ansvarar för behandlingen ...
FORTSÄTT LÄSA
Om bolag som behandlar personuppgifter, behandling direkt resultat i olika rättigheterna för den registrerade. Vissa regleras i Kapitel III i den Allmänna uppgiftsskyddsförordningen, effektiv 25 Maj 2018. Mer kan...
FORTSÄTT LÄSA
integritets-kan ha två former. Företag kan se till sin egen efterlevnad genom regelbundna interna data protection revisioner eller vänta tills de ansvariga eller leda tillsynsmyndigheten använder sig av möjligheten att göra sina egna ...
FORTSÄTT LÄSA
Många företag är juridiskt skyldiga att utse en data protection officer. Om det finns en skyldighet att, för den person som ansvarar kan välja mellan en extern data protection officer eller en intern anställd. Den tyska samhället...
FORTSÄTT LÄSA
Om ett företag bryter mot skydd av personuppgifter, kan detta resultera i höga böter. Den goda rykte kan skadas. En extern data protection officer kan ...
Den interna data protection officer är en permanent anställd på företaget som är ansvarig för efterlevnad av regler om dataskydd. Bland andra saker, kan han göra följande uppgifter i huset...
FORTSÄTT LÄSA
Någon person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter kan vara skyldig att utse en data protection officer. Den person som är ansvarig är gratis att använda en intern eller extern data protection officer, Artikel 37 Punkt. 6 DS-GVO (gäller från Maj 25, 2018). Blir en ...
FORTSÄTT LÄSA
Den ansvariga tillsynsmyndigheten vanligtvis utför kontroller så snart de blir medvetna om fakta som motiverar en granskning av den person som är ansvarig. Till exempel, baserat på ett klagomål från en data ämne, på grund av en överträdelse av skydd av personuppgifter som har blivit allmän kunskap...
FORTSÄTT LÄSA

Inte kunde vi svara på dina frågor?