Det gör ingen omedelbar skillnad på om en organisation för skydd av uppgifter följs upp av en intern eller extern data protection officer. När du väljer rätt person, olika aspekter måste beaktas.

Jämförelse

EXTERNA

INTERNA

Kostnader för utbildning och träning
vi bär
betalas av arbetsgivaren
Kostnaden för juridisk litteratur
vi bär
betalas av arbetsgivaren
Organisation av en proxy
vi bär
betalas av arbetsgivaren
ansvar
tredje-parts ansvar
arbetsgivarens ansvar
bild av bolagets och
neutral och objektiv
subjektivt inflytande
Insyn i kostnaderna och kostnaderna säkerhet
avtalade priser
oklara på grund av att flera poster som härrör
Cross-divisions-och cross-branschen kunskap
vi tar med oss
svårt långsiktigt underhåll

Bundna eller Obundna

Det gör ingen omedelbar skillnad på om en organisation för skydd av uppgifter följs upp av en intern eller extern data protection officer. När du väljer rätt person, olika aspekter måste beaktas.

Skydd mot uppsägning eller inte?

En huvudsakliga skillnaden ligger i att skyddet mot uppsägning och avskedande. Uppsägning av intern data protection officer under den aktuella utnämningen är inte tillåtet, § 4f punkt 3 mening 5 BDSG. Efter hans avsked, han har en uppsägningstid på ett år, § 4f punkt 3 meningen 6 BDSG.

Den externa representanter är inte föremål för något särskilt skydd mot uppsägning och avskedande.

Om en data protection officer utses när en order krävs, böter kan utdömas.