Uppgiftsskyddsombud som är juridiskt skyldiga att genomgå ytterligare utbildning. De bör alltid vara upp till datum. Specialist kunskap av nuvarande rättspraxis, tekniskt kunnande och praktiska betydelse är bland våra hörnstenar.

kostnadsfördel

Våra externa data protection officers alltid med de senaste specialist kunskap till kunden. Det finns ingen utbildning och ytterligare utbildning kostar.

Inga intressekonflikter

Våra kollegor agera som en neutral och objektiv myndighet. De styrs av lagstiftningen och ge råd till alla kunder oberoende av varandra.

flexibilitet

Våra kunder är flexibla. Du kan avsluta relationen med oss när som helst i enlighet med de rättsliga och avtalsmässiga villkor.

Användning av synergieffekter

Vi tar många år av erfarenhet från andra företag för att individen stöd från våra kunder.

Skydd av interna resurser

De anställda hos våra kunder alltid förbli fokuserat på kärnverksamheten och upprätthålla den löpande verksamheten.

Våra kollegor få uppleva med dem. Vi kommer alltid att hålla dig uppdaterad och försöka göra ett produktivt bidrag till ditt skydd förvaltning. Den kunskap som vunnits inom ramen för andra relationer flöden i utformningen av dina nya uppgifter skydd koncept.

Vår kompetens gör det möjligt att avvärja överhängande böter.

Värdesätter vi individuell och professionell dataskydd koncept.