DIN KAMRAT

Den externa data protection officer kommer att stödja dig i genomförandet av rättsliga och inre krav.

EXTERNA DATA PROTECTION OFFICER

Vårt arbete i namn av privatlivet

En data protection officer är ansvarig för den praktiska organisationen av skydd för uppgifter som överensstämmer med lagen. Våra externa data protection officers ge råd till både företag och myndigheter. Vi höjer medvetenheten på högsta nivå i den organisatoriska strukturen.

Ansvariga medarbetare på respektive avdelningar samt hela personalen i organisationen som kommer i kontakt med personuppgifter eller ens har möjlighet att få tillgång till sådana i IT-miljöer är utbildade i juridiskt kompatibel hantering av personuppgifter.

ANSVAR

Våra externa data protection officers är samordnande och ledande element som svarar på alla frågor om skydd av personuppgifter. Vi övervakar dina data åtgärder för att skydda och ge råd om genomförande eller planering av tekniska och organisatoriska åtgärder.
Våra externa data protection officers ta över utformningen och hanteringen av dataskydd inom din organisation. De anställda i ditt huvud kontor och filialer rekommenderas. Vi försöker se till känslig och pålitlig hantering av personuppgifter och för att motivera din personal för att upprätthålla en hög nivå på skyddet av uppgifterna.
Dessutom får vi följa med och ge råd till IT-avdelningar, särskilt i användningen av eller planering av den framtida IT-infrastrukturen. Till exempel, ett program som används för att behandla personlig information bedöms och know-how är en förutsättning för att kunna identifiera och förebygga eventuella framtida överträdelser av förordningar om skydd för uppgifter i förväg.

REGLER OCH LAGSTIFTNING

En av de viktigaste bestämmelserna i den Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är det obligatoriskt att utse en dataskyddsansvarig för myndigheter och företag som är verksamma i den ekonomiska samarbetsområdet Europeiska Unionen, under förutsättning att detta anges av grundförordningen, Unionens lagstiftning eller lagstiftningen i medlemsstaterna.

Företagen ska nu bekanta sig med de nya bestämmelserna i den Allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Anpassning av data bearbetning processer tar tid!

Rättslig skyldighet att utse ett uppgiftsskyddsombud

I förbundsrepubliken Tyskland, §§ 4f, 4g BDSG för närvarande reglera utnämning och uppgifter i data protection officer...

Böter för brott mot lagar och regler för dataskydd

Om skyldigheten att utse en data protection officer är inte uppfylls eller om företag bortser från ...

VAD SÄGER LAGEN

Med beaktande av rätt data protection officer för ditt företag, finns det vissa rättsliga regler som måste följas. Vi är glada att ge dig en översikt av kraven i vår lag och ett underlag för att besluta om att arbeta med en extern eller intern data protection officer.

Vi tar över utformningen av data skydd för dig.