En "normal" radering av data inte kan garantera ett tillräckligt skydd mot obehörig åtkomst till den förment raderade data. En sådan process som bara tar bort tilldelningen referens från innehållsförteckningen på ett datamedium och anger ett attribut på data som inte längre behövs, vilket gör att framtida data skrivs över. Men alla raderade data finns fortfarande kvar. Det är därför möjligt att med de enklaste metoder för att läsa in och återställa raderade data.

Normal & lätt borttagning

Även efter att hårddisken har formaterats, de uppgifter som tidigare lagrats på den kan återställas när som helst. Även utföra en låg nivå format inte utföra säkra data utplåning eller förstöring.

Säker dataradering

Komplett, säker dataradering – som inte kan återställas – garanteras endast om en data medium har skrivits över flera gånger. Den överskrivning görs vanligen med hjälp av olika bitmönster. Olika metoder för data radering är för närvarande anses vara säkra.

Behöver du ytterligare information?