Om DET gamla enheter bort, tillbaka till ett leasingföretag eller annat som säljs, det måste säkerställas att de har behandlats med lämpliga metoder för att utesluta någon typ av data recovery – bland annat med hjälp av moderna metoder av IT-forensics. För att kunna bevisa säker radering av data, bör ett företag ha en komplett dokumentation. Dokumentation uppfyller intern efterlevnad av normer och på samma gång fungerar som bevis om överensstämmelse med lagstadgade normer för skydd av personuppgifter.

RÄTT LÖSNING

Radering metoder som erbjuds av standard operativsystem regelbundet inte säkert radera data på hårddiskar. Som en regel, standard program bara ta bort tilldelningen referenser från innehållsförteckningen på databärare. Därför är juridiskt skyddade personuppgifter måste förstöras med hjälp av särskilda metoder.

För att undvika att en överträdelse av bestämmelser om dataskydd, pensionerad IT-system måste vara föremål för säker radering av data. Ett sådant system verkar ofta nödvändigt för att förhindra förlust av mycket känsliga företagsdata.

Den tyska föreningen för Skydd av Personuppgifter rekommenderar att ta bort alla datamedier som innehåller personuppgifter eller känslig företagsdata minst med hjälp av en metod som ger en trippel över. För mycket känslig eller topp-hemliga uppgifter, rekommenderar vi en radering metod som utför en 7-faldig över.

Vi är fast beslutna att ditt företag.