"Normálne" vymazanie údajov nezaručuje dostatočnú ochranu proti neoprávnenému prístupu údajne vymazané dáta. Takýto proces len odstraňuje rozdelenie odkaz z obsahu nosič dát, a nastaví atribút údaje, ktoré už nie sú potrebné, ktoré umožňuje budúce údaje prepisovať. Avšak, všetky odstránené údaje je stále tam. Preto je možné s najjednoduchšie metódy, aby čítali a obnoviť zmazané dáta.

Normálne a jednoduché odstránenie

Aj po pevný disk naformátovaný, údaje, ktoré boli predtým uložené na tom môže byť obnovené kedykoľvek. Aj vykonanie low-level formát nevykonáva secure data vymazania alebo zničenia.

Bezpečné vymazanie údajov

Kompletný, bezpečné vymazanie údajov – ktoré nemôžu byť obnovené – je zaručený len vtedy, ak údajové médium došlo k prepísaniu aj niekoľkokrát. Na prepis je zvyčajne vykonáva pomocou rôznych bit vzory. Rôzne metódy údajov výmaz sú v súčasnosti považované za bezpečné.

Potrebujete ďalšie informácie?