TWOJE PYTANIA

Co do ochrony danych, należy zawsze przestrzegać skomplikowany system wymagań. Proście, a my przynieść światło w ciemności.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Doświadczenie naszych pracowników pozwala nam towarzyszyć naszych klientów rozległe know-how i praktyczną wiedzę. Chcemy przejrzyście komunikować się ze społeczeństwem. Za pomocą ankiety, sporządzonej tutaj, chcielibyśmy wyjaśnić pewne podstawy ochrony danych:
Cfirmy przetwarzające dane osobowe, muszą stosować się do zasad ochrony danych. Ustawa o ochronie danych osobowych chroni tylko dane osobowe. To wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanego lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
CZYTAJ DALEJ
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanego lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, na rzecz podmiotu danych. Za każdym razem, gdy za pomocą tej informacji, można zrobić osobisty link, chodzi o ...
CZYTAJ DALEJ
Artykuł 4 nr 2 DS-ГВО tworzy prawna definicja recyklingu. Działa on z 25 maja 2018 roku. Zgodnie z tym, każdy proces, realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub każdej takiej serii procesów w związku z danymi osobowymi, takimi jak gromadzenie, zapisywanie, ...
CZYTAJ DALEJ
Firmy przetwarzają ogromne ilości danych osobowych. Mogą to być dane pracowników, osoby kontaktowe lub informacje o klientach. Władza ustawodawcza uznała to. Więc on wziął na siebie odpowiedzialność za przetwarzanie ...
CZYTAJ DALEJ
Jeśli firmy przetwarzają dane osobowe, to traktowanie bezpośrednio prowadzi do powstania różnych praw u podmiotów danych. Niektóre z nich są regulowane rozdziałem III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wchodzących w życie 25 maja 2018 roku. Jeszcze można...
CZYTAJ DALEJ
kontrola prywatności może przyjmować dwie formy. Firmy mogą zapewnić własne zgodność z pomocą regularnych audytów wewnętrznych w zakresie ochrony danych lub poczekać, aż właściciel lub główny organ nadzoru nie skorzysta z okazji, żeby spędzić swój własny audyt. ...
CZYTAJ DALEJ
Wiele firm mają prawo wyznaczyć pracownika ochrony danych. Jeżeli istnieje obowiązek złożyć zamówienie, osoba odpowiedzialna może wybrać między zewnętrznym pracownikiem ds. ochrony danych lub wewnętrznym pracownikiem. Społeczeństwo niemieckie...
CZYTAJ DALEJ
Jeżeli spółka narusza ochrony danych osobowych, może to spowodować wysokiej grzywny. Dobra reputacja może być zepsute. Zewnętrzny specjalista ds. ochrony danych może ...
Średnica pracownik ochrony danych jest stałym pracownikiem firmy, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych. Między innymi, może wykonać następujące zadania w domu...
CZYTAJ DALEJ
Każda osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, może być zobowiązany do wyznaczenia pracownika ochrony danych. Osoba odpowiedzialna może swobodnie korzystać z wewnętrznego lub zewnętrznego pracownika ochrony danych, pkt 37 artykułów. 6 DS-ГВО (obowiązuje od 25 maja 2018 roku). Staje się ...
CZYTAJ DALEJ
Odpowiedzialny organ nadzoru zazwyczaj przeprowadza kontrole zgodności z przepisami, jak tylko mu są znane fakty, uzasadniające przeprowadzenie badania osoby odpowiedzialnej. Na przykład, na podstawie skargi podmiotu danych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, który został do publicznej wiadomości...
CZYTAJ DALEJ

Nie możemy odpowiedzieć na twoje pytania?