Nie ma bezpośredniego znaczenia, kontrolowany czy ochrona danych organizacji wewnętrznym lub zewnętrznym specjalistą ds. ochrony danych. Przy wyborze odpowiedniej osoby należy wziąć pod uwagę różne aspekty.

Porównaj

ZEWNĘTRZNE

WEWNĘTRZNY

Koszt szkolenia i przygotowania zawodowego
nosimy
rodzi się przez pracodawcę
Cena prawnej literatury
nosimy
rodzi się przez pracodawcę
Organizacja pełnomocnictwa
nosimy
rodzi się przez pracodawcę
odpowiedzialność
odpowiedzialność wobec osób trzecich
odpowiedzialność pracodawcy
spojrzenie na firmę
neutralny i obiektywny
subiektywne wpływ
Przejrzystość kosztów i pewność kosztów
ceny umowne
krycie z kilku gromadzenia elementów
Wielobranżowych i wielobranżowych wiedzę
przynosimy ze sobą
trudny długoterminowa obsługa

Związane lub Niezwiązane

Nie ma bezpośredniego znaczenia, kontrolowany czy ochrona danych organizacji wewnętrznym lub zewnętrznym specjalistą ds. ochrony danych. Przy wyborze odpowiedniej osoby należy wziąć pod uwagę różne aspekty.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy, czy nie?

Główna różnica polega na ochronie przed zwolnieniem. Zwolnienie pracownika w wewnętrznej ochronie danych podczas aktualnego przeznaczenia nie jest dozwolone, § 4f paragraf 3 oferta 5 BDSG. Po ustaniu stosunku pracy ma okres wypowiedzenia w jeden rok, § 4f paragraf 3 oferta 6 BDSG.

Zewnętrzny przedstawiciel nie podlega jakiejkolwiek szczególnej ochronie przed zwolnieniem.

Jeśli pracownik ds. ochrony danych nie zostanie powołany, gdy wymagane jest rozkaz, może być nałożona kara.