"Normalna" usunięcie danych nie gwarantuje dostatecznej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do rzekomo usuniętych danych. Taki proces po prostu usunie link na rozkład z tytułu nośnika danych i ustawia atrybut dla danych, które nie są już potrzebne, co pozwala na nadpisanie danych w przyszłości. Jednak wszystkie usunięte dane nadal tam jest. Dlatego z pomocą najprostszych metod można odczytywać i odzyskać skasowane dane.

Normalna i łatwe usuwanie

Nawet po sformatowaniu dysku twardego wcześniej zapisane na nim dane mogą być odzyskane w dowolnym czasie. Nawet wykonanie niskopoziomowego formatu nie prowadzi do bezpiecznego kasowania lub zniszczenia danych.

Bezpieczne kasowanie danych

Pełna bezpieczne kasowanie danych, które nie mogą być przywrócone, jest gwarantowane tylko wtedy, gdy nośnik danych został zastąpiony kilka razy. Dubbing jest zwykle wykonywane z wykorzystaniem różnych bitowych szablonów. Różne metody usuwania danych w obecnie uważane za bezpieczne.