UW BASISKENNIS

Een overzicht van de belangrijkste beginselen van de bescherming van de gegevens dient als basis voor het nemen van beslissingen over toekomstige maatregelen voor gegevensbescherming in uw bedrijf.

BESCHERMING VAN GEGEVENS: EEN FUNDAMENTEEL RECHT

Federale Grondwettelijk Hof, arrest van 15 December 1983 – 1 BvR 209/83, BVerfGE 65, 1 = NJW 1984, 418
In sommige Lidstaten de bescherming van persoonlijke gegevens geregeld heel vroeg op. Het eerste van de wereld data protection wet van kracht in Hessen (Duitsland) in 1970. Nationale wetten ter bescherming van gegevens zijn nog steeds van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie tot en met 24 Mei 2018. Deze uitvoering van de EU-richtlijn 95/46/EG. De huidige regelgeving subsidie natuurlijke personen van een bepaalde – maar nog niet voldoende bescherming tegen het misbruik van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking heeft. Daarom is de Algemene Verordening gegevensbescherming geldt van 25 Mei 2018. De wetgever van de Unie ook prominent, verleent aan de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt bescherming van fundamentele rechten, Art. 8 GRCh. In sommige lidstaten, maar dit was al opgenomen voor het Charter van Fundamentele Rechten in werking is getreden. Het fundamentele recht op informationele zelfbeschikking in de Federale Republiek van Duitsland, werd opgericht in 1983 door het Federale Constitutionele Hof afgeleid uit Artikel 1, lid 1, Artikel 2, lid 1, van de grondwet (1). Het moet nu onbetwist is dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

BASICS VOOR ONDERNEMERS

Wij kort presenteren een aantal van de rechtsgronden hier.

De federale Wet op de gegevensbescherming (BDSG)

Privacy Beleid 95/46EG

Gegevens bescherming van een fundamenteel recht

Algemene Verordening gegevensbescherming (GDPR)

Het kan moeilijk zijn om een interne functionaris voor gegevensbescherming, om een algemeen overzicht van de regelgeving inzake gegevensbescherming van de grensoverschrijdende en de jurisprudentie die van toepassing zijn op een persoon die verantwoordelijk is.

De medewerkers van de duitse vereniging voor de Bescherming van de Gegevens zijn voortdurend bijscholen en monitoren van wetgeving en rechtspraak, omdat de veranderingen altijd van invloed op de meerderheid van de cliënten.