TEIE KÜSIMUSED

Seoses isikuandmete kaitse, keerulise süsteemi nõuded tuleb alati järgida. Küsida ja me toome valgust pimedusse.

KUIDAS ME SAAME AIDATA?

Kogemus meie töötajad võimaldab meil kaasas meie klientidele ulatuslik oskusteave ja praktilisi teadmisi. Me soovime, et suhelda läbipaistvalt avalikkusega. Koos küsimustik on koostatud siin, me tahaksime selgitada mõningaid põhitõdesid andmete kaitse:
Companies, et isikuandmete töötlemine peab vastama andmekaitse eeskirjadele. Isikuandmete kaitse seadus kaitseb ainult oma isiklikke andmeid. See on kõik andmed üheselt tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
JÄTKA LUGEMIST
Isikuandmed on kõik andmed üheselt tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, andmeid teema. Kui isiklik soovitus, saab teha läbi teave, see on küsimus ...
JÄTKA LUGEMIST
Tootekood 4 Nr 2 DS-GVO moodustab õiguslik määratlus töötlemise mõiste. Seda kohaldatakse alates Mai 25, 2018. Selle järgi, mis tahes protsess, mis viiakse läbi koos või ilma aidata automatiseeritud protsesse, või mis tahes sellise rea protsesse seoses isiklike andmeid, näiteks kogumine, salvestamine, ...
JÄTKA LUGEMIST
Ettevõtted protsessi tohutul hulgal isikuandmeid. See võib andmeid töötajad, kontaktisikud või kliendi andmed. Seadusandja on tunnustanud seda. Ta võttis seega isik, kes vastutab andmetöötluse eest ...
JÄTKA LUGEMIST
Kui ettevõtted protsessi isikuandmete töötlemise otse tulemused erinevad õigused andmesubjekti jaoks. Mõned reguleerib III Peatüki Isikuandmete Kaitse üldmäärus, tõhus Mai 25, 2018. Rohkem saab...
JÄTKA LUGEMIST
isikuandmete kontrolli võib võtta kahte liiki. Ettevõtted saavad tagada oma järgimine läbi regulaarse sise isikuandmete kaitse auditi või oodake, kuni vastutav või plii järelevalveasutus kasutab võimalust viia oma ...
JÄTKA LUGEMIST
Paljud ettevõtted on seadusega kohustatud määrata isikuandmete kaitse eest vastutav töötaja. Kui on kohustus, et peab isik, kes vastutab saab valida välise andmekaitseametniku või sisemine töötaja. Saksa ühiskonna...
JÄTKA LUGEMIST
Kui ettevõte rikub isikuandmete kaitse, see võib tuua kaasa suure trahvi. Hea maine saab kahjustatud. Välise andmekaitseametniku saab ...
Sise-andmekaitseametniku on alaline töötaja ettevõte, kes on kohustatud järgima isikuandmete kaitse eeskirju. Muu hulgas võib ta teha järgmisi ülesandeid maja...
JÄTKA LUGEMIST
Eest vastutav isik on isikuandmete töötlemisel võib olla kohustatud määrata isikuandmete kaitse eest vastutav töötaja. Isik vastutab tasuta kasutada sisemise või välise andmekaitseametniku, Art 37 Lõige. 6 DS-GVO (kehtiv alates Mai 25, 2018). Muutub ...
JÄTKA LUGEMIST
Vastutava järelevalveasutuse tavaliselt teostab vastavuse kontrolli niipea, kui nad saavad teada faktid, et õigustada uurimise eest vastutava isiku. Näiteks, lähtudes kaebuse andmesubjektilt rikkumise tõttu isikuandmete kaitse, mis on muutunud inimeste teadmisi...
JÄTKA LUGEMIST

Ei saanud me vastust oma küsimustele?