ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΑΣ

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ένα πολύπλοκο σύστημα των απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται πάντα. Ρωτήστε και θα φέρει το φως στο σκοτάδι.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΜΕ;

Η εμπειρία των εργαζομένων μας, μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους πελάτες μας με μεγάλη τεχνογνωσία και πρακτικές γνώσεις. Θέλουμε να επικοινωνούμε με διαφάνεια με το κοινό. Με το ερωτηματολόγιο που καταρτίζονται εδώ, θα ήθελα να εξηγήσω μερικά από τα βασικά της προστασίας των δεδομένων:
Companies ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων μόνο προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν κατονομαζόμενο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν κατονομαζόμενο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που μια προσωπική αναφορά μπορεί να γίνει μέσω των πληροφοριών, είναι ένα θέμα ...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Με το άρθρο 4, No. 2 DS-GVO αποτελεί το νομικό ορισμό της επεξεργασίας όρος. Ισχύει από το Μάιο του 25, το 2018. Σύμφωνα με αυτό, κάθε διαδικασία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιαδήποτε τέτοια σειρά διαδικασιών σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, καταγραφή, ...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Εταιρείες διαδικασία τεράστιες ποσότητες προσωπικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να είναι δεδομένα των εργαζομένων, των υπευθύνων επικοινωνίας ή των πελατών. Ο νομοθέτης αναγνώρισε αυτό. Αποφάσισε, ως εκ τούτου το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία ...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Αν οι εταιρείες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία άμεσα αποτελέσματα σε διαφορετικά δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων. Κάποια διέπονται από το Κεφάλαιο III του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, της αποτελεσματικής 25 Μαΐου 2018. Περισσότερα μπορεί...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
ελέγχους της ιδιωτικής ζωής μπορεί να πάρει δύο μορφές. Οι εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση μέσω της τακτικής εσωτερικής προστασίας δεδομένων ελέγχους ή να περιμένετε έως ότου η αρμόδια ή να οδηγήσει εποπτική αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας να ασκούν τη δική τους ...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Πολλές εταιρείες υποχρεούνται εκ του νόμου να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν υπάρχει υποχρέωση να διατάξει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια εξωτερική υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ή σε μια εσωτερική εργαζόμενου. Η γερμανική κοινωνία...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Αν μια εταιρεία παραβιάζει την προστασία των δεδομένων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα. Η καλή φήμη μπορεί να είναι κατεστραμμένο. Εξωτερική υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να ...
Ο εσωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι μια μόνιμη υπάλληλος στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, μπορεί να κάνει τις ακόλουθες εργασίες στο σπίτι...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να υποχρεούται να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Το υπεύθυνο άτομο είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσει ένα εσωτερικό ή εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, Άρθρο 37 Παρ. 6 DS-GVO (ισχύει από το Μάιο του 25, το 2018). Γίνεται ...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ
Η αρμόδια εποπτική αρχή συνήθως διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης το συντομότερο γνωρίζουν πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την εξέταση από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο. Για παράδειγμα, με βάση μια καταγγελία από το υποκείμενο των δεδομένων, λόγω παραβίαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει γίνει κοινή γνώση...
ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ

Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας;