Ο ΣΎΝΤΡΟΦΌΣ ΣΑΣ

Η εξωτερική υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα σας υποστηρίξει στην επιτυχή εφαρμογή των νομικών και εσωτερικές απαιτήσεις.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Το έργο μας στο όνομα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι υπεύθυνη για την πρακτική οργάνωση της προστασίας των δεδομένων είναι σύμφωνη με τον νόμο. Η εξωτερική μας υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων συμβουλεύει και οι δύο εταιρείες και αρχές. Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο ανώτερο επίπεδο της οργανωτικής δομής.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και όλο το προσωπικό του οργανισμού που έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά δεδομένα ή ακόμα και να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση τόσο σε περιβάλλον είναι εκπαιδευμένοι στην σύννομα διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

ΟΙ ΕΥΘΎΝΕΣ

Η εξωτερική μας υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων είναι το συντονιστικό και ηγετικό στοιχείο που απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Ελέγχουμε τα μέτρα προστασίας των δεδομένων και να συμβουλεύει σχετικά με την εφαρμογή ή θέλετε να οργανώσετε τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
Η εξωτερική μας υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων αναλάβει το σχεδιασμό και το χειρισμό της προστασίας των δεδομένων εντός της οργανωτικής δομής. Οι υπάλληλοι της έδρα και τα υποκαταστήματα συνιστάται. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ευαίσθητη και αξιόπιστη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και να παρακινήσει το προσωπικό σας για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
Επιπλέον, θα συνοδεύει και συμβουλεύει τμήματα, ιδιαίτερα κατά τη χρήση ή το σχεδιασμό της μελλοντικής υποδομής. Για παράδειγμα, τα προϊόντα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών αξιολογούνται και την τεχνογνωσία που παρέχεται προκειμένου να προσδιορίσει και να αποτρέψει πιθανές μελλοντικές παραβιάσεις των κανονισμών προστασίας δεδομένων εκ των προτέρων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

Μία από τις πιο σημαντικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων) είναι το υποχρεωτικό διορισμό του υπευθύνου προστασίας δεδομένων για τις αρχές και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό προβλέπεται από το βασικό κανονισμό, το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών.

Οι εταιρείες θα πρέπει τώρα να εξοικειωθούν με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Προσαρμογή της επεξεργασίας δεδομένων διεργασίες παίρνει χρόνο!

Νομική υποχρέωση να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, §§ 4f, 4g BDSG ρυθμίζουν σήμερα το διορισμό και τα καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων...

Τα πρόστιμα για παραβιάσεις των κανονισμών προστασίας δεδομένων

Αν η υποχρέωση να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, δεν πληρούνται ή αν οι εταιρείες αδιαφορία ...

ΤΙ ΛΈΕΙ Ο ΝΌΜΟΣ

Όσον αφορά το δικαίωμα προστασίας δεδομένων για την εταιρεία σας, υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις που πρέπει να τηρούνται. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχει μια επισκόπηση των απαιτήσεων του νόμου μας και μια βάση πληροφοριών για να αποφασίσει εάν πρόκειται να συνεργαστεί με έναν εξωτερικό ή εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό της προστασίας των δεδομένων για σας.