ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΜΑΣ

Από την αρχική διαβούλευση, μέσα από τη διαδικασία της μετέπειτα υποστήριξη.

Διαφορετικές απαιτήσεις απαιτούν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, τόσο για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων. Επομένως, χωρίστε τις υπηρεσίες μας στις ακόλουθες έξι περιοχές:

#1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι υπεύθυνη για την πρακτική οργάνωση της προστασίας των δεδομένων είναι σύμφωνη με τον νόμο. Η εξωτερική μας...

#2 ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Εταιρείας και τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην καθημερινή δουλειά. Ασφάλεια είναι ένα βασικό ζήτημα...

#3 ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Μια τακτική προστασίας των δεδομένων ελέγχου έχει νόημα για το άτομο που είναι υπεύθυνο, επειδή αντιπροσωπεύει ένα κατάλληλο μέτρο ελέγχου με τη βοήθεια της...