Εάν το παλιό συσκευές απορρίπτονται, επέστρεψε σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αλλιώς πωλούνται, πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχουν αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες μεθόδους, ώστε να αποκλείσουμε κάθε είδους ανάκτηση δεδομένων – συμπεριλαμβανομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους της εγκληματολογίας. Προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξει την ασφαλή διαγραφή δεδομένων, μια εταιρεία θα πρέπει να έχουν πλήρη τεκμηρίωση. Τεκμηρίωση συναντά την εσωτερική κριτήρια συμμόρφωσης και ταυτόχρονα χρησιμεύει ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων.

Η ΣΩΣΤΉ ΛΎΣΗ

Η διαγραφή δεδομένων μέθοδοι που προσφέρονται από το πρότυπο λειτουργικά συστήματα τακτικά δεν διαγράψετε με ασφάλεια τα δεδομένα σε σκληρούς δίσκους. Κατά κανόνα, πρότυπα προγράμματα μόνο να διαγράψετε την αντιστοίχιση αναφορές από τον πίνακα περιεχομένων της αποθήκευσης δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα νομικά προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να καταστρέφονται με ειδικές μεθόδους.

Προκειμένου να αποφευχθεί η παραβίαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων, συνταξιούχος συστημάτων πρέπει να υποβάλλονται σε ασφαλή διαγραφή δεδομένων. Ένα τέτοιο σύστημα φαίνεται συχνά αναγκαία για να αποτρέψει την απώλεια των ιδιαίτερα τα ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας.

Η γερμανική Κοινωνία για την Προστασία των Δεδομένων συνιστά τη διαγραφή όλων των φορέων δεδομένων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας, τουλάχιστον, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που παρέχει για ένα τριπλό αντικαταστήσετε. Για ιδιαίτερα ευαίσθητα ή απόρρητα δεδομένα, σας προτείνουμε μια διαγραφή μέθοδο που εκτελεί μια κατά 7 φορές αντικαταστήσετε.

Είμαστε δεσμευμένοι για την εταιρεία σας.