Hvis gamle IT-udstyr ud, vendte tilbage til et leasingselskab, der er solgt eller på anden måde, skal det sikres, at de er blevet behandlet med egnede metoder for at udelukke enhver form for data recovery – herunder ved hjælp af moderne metoder af DET forensics. For at være i stand til at bevise sikker sletning af data, en virksomhed bør have fuldstændig dokumentation. Dokumentation opfylder interne overholdelse af kriterier og på samme tid tjener som dokumentation for overholdelse af lovmæssige standarder for databeskyttelse.

DEN RIGTIGE LØSNING

De data, sletning metoder, der tilbydes af standard operating systems regelmæssigt ikke sikkert slette data på harddiske. Som regel standard programmer, der kun slette opgaven referencer fra indholdsfortegnelsen af datamedier. Derfor er retligt beskyttet personlige data skal destrueres ved hjælp af særlige metoder.

For at undgå en overtrædelse af regler om databeskyttelse, pensioneret IT-systemer skal være udsat for sikker sletning af data. Et sådant system ofte synes nødvendig for at forhindre tab af meget følsomme virksomhedsdata.

Den tyske forening for Beskyttelse af personoplysninger anbefaler, at du sletter alle datamedier, der indeholder personoplysninger, eller at følsomme data og mindst ved hjælp af en metode, der giver mulighed for en tredobbelt overskrive. For meget følsomme eller top-hemmelige data, anbefaler vi en sletning metode, der udfører en 7-fold overskrive.

Vi er forpligtet til din virksomhed.