Inspektoři ochrany údajů jsou ze zákona povinni absolvovat další vzdělávání. Měly by být vždy aktuální. Odborné znalosti aktuální judikatury, technické know-how a praktické relevance patří mezi naše základní kameny.

nákladová výhoda

Naše externí inspektoři ochrany údajů vždy přinášet nejnovější odborné znalosti klienta. Tam jsou žádné školení a další náklady na vzdělání.

Žádné střety zájmů

Naši kolegové působit jako neutrální a objektivní orgán. Oni se řídí platnými právními předpisy a radí všem klientům nezávisle na sobě.

flexibilita

Naši klienti zůstat flexibilní. Můžete ukončit vztah s námi v každém okamžiku v souladu s právními a smluvními ustanoveními.

Využití synergických efektů

Přinášíme dlouholeté zkušenosti z jiných firem na individuální podporu našich klientů.

Ochrana vnitřních zdrojů

Zaměstnance našich klientů, a vždy se soustředit na hlavní předmět podnikání a udržovat probíhající operace.

Naši kolegové přinést zkušenosti s nimi. Jsme se vždy držet vás až do dnešního dne a pokuste se vytvořit produktivní příspěvek k vašim datům ochranu, řízení. Znalosti získané v rámci jiných vztahů s klienty toků do designu vašeho nového ochranu údajů koncept.

Naše odbornost je možné odvrátit hrozící pokuty.

Vážíme individuální a profesionální ochrana dat koncepce.