Pokud stará zařízení jsou vyřazeny, se vrátil k leasingové společnosti nebo jinak prodal, musí být zajištěno, že byli léčeni vhodné metody s cílem vyloučit jakýkoli typ obnovy dat – včetně použití moderních metod JE forenzní. Aby bylo možné dokázat, bezpečné mazání dat, společnost by měla mít kompletní dokumentaci. Dokumentace splňuje interní kritéria splnění požadavků a zároveň slouží jako doklad o splnění zákonných norem pro ochranu údajů.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Data, metody odstranění, které nabízí standardní operační systémy pravidelně ne bezpečně odstranit data na pevných discích. Zpravidla standardní programy odstranit pouze přiřazení odkazy z obsahu z datových nosičů. Proto právně chráněné osobní údaje musí být zničeny pomocí speciálních metod.

Aby nedošlo k porušení předpisů na ochranu osobních údajů, v důchodu IT systémy musí být podrobeny bezpečné mazání dat. Takový systém se často jeví jako nezbytné, aby se zabránilo ztrátě vysoce citlivá firemní data.

Německá Společnost pro Ochranu Údajů doporučuje vypustit všechny nosiče dat, které obsahují osobní údaje nebo citlivé údaje společnosti alespoň metodou, která poskytuje triple přepsat. Pro vysoce citlivé nebo tajné údaje, doporučujeme výmaz metoda, která se provádí 7-krát přepsat.

Zavázali jsme se k vaší společnosti.