"Нормалното" изтриване на данни не гарантира достатъчна защита от неоторизиран достъп до вероятно отдалечени данни. Такъв процес просто премахва връзката на разпределение от съдържанието на носител на данни и установява атрибут за данни, който вече не е необходимо, което ви позволява презаписване на данни в бъдеще. Въпреки това, всички изтрити данни е все още там. Затова с помощта на най-простите методи могат да бъдат прочетени и възстановяване на изтрити данни.

Нормалното и лесно премахване

Дори и след форматиране на твърдия диск, предварително записани на него данни могат да бъдат възстановени по всяко време. Дори и изпълнение на ниско ниво на формата не води до безопасно да размие или унищожаване на данни.

Сигурно изтриване на данни

Пълно безопасно изтриване на данни, което не може да бъде погасен, може да бъде гарантирано само в случай, ако за носител на данни е заменен няколко пъти. Замества обикновено се извършва с помощта на различни битови шаблони. Различни методи изтриване на данни в момента се считат за безопасни.

Се нуждаете от повече информация?