НИЕ ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

От първоначалната консултация, през целия процес до последваща подкрепа.

Различните нужди изискват диференцирано подход. Ние помагаме на нашите клиенти в областта на защита на данните, така и в областта на сигурността на данните. Ето защо ние разделяме нашите услуги в следните шест области:

#1 СЛУЖИТЕЛ ПО ЗАЩИТА НА ВЪНШНИ ДАННИ

Служител за защита на данните отговаря за практическата организация за защита на данните в съответствие със закона. Нашето външно...

#2 ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

Компанията и лични данни са защитени срещу неоторизиран достъп в ежедневните дейности. ИТ-безопасност-това е ключов въпрос...

#3 ОДИТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Редовен одит на защита на данните има смисъл за отговорното лице, тъй като той представлява подходяща мярка за контрол с помощта на...